فروش فله اسید نیتریک کشاورزی خالص

شرکت های بازرگانی معتبر به راحتی می توانند کار فروش فله اسید نیتریک کشاورزی خالص را در ایران انجام دهند و این مسئله باعث خواهد شد تا خریدار به راحتی ماده خود را خرید نماید.
منظور از فله یعنی اینکه اسید به صورت تانکری برای شرکت ها ارسال می گردد و حداقل مقدار بارگیری 22000 کیلوگرم خواهد بود.
حمل هر لیتر اسید نیتریک غلیظ

معرفی اسید نیتریک

نیترات هیدروژن یکی از نام های دیگر اسید نیتریک می باشد که در انگلیسی آن را به صورت Nitric Acid می نویسند.
فرمول شیمیایی یا مولکولی آن یه شکل HNO3 بوده که طبق بررسی ها pH بدست آمده آن برابر است با 1.4، که البته بستگی به محلول نیز دارد.
از اسید نیتریک می توانید برای موارد زیر استفاده کنید:
1- تولید پتاسیم نیترات و آمونیوم نیترات
2- منسوجات، پارچه و چرم
3- افزودنی برای نگهداری مواد غذایی
4- پوشش محصولات فلزی
5- مواد منفجره
قیمت خرید هر تن اسید نیتریک شفاف

اسید نیتریک کشاورزی

از جمله مصارف اسید نیتریک که بسیار بالا می باشد، استفاده از آن در بخش کشاورزی است.
اشخاصی برای اینکه پی اچ زمین کشاورزی آنان تنظیم گردد بر روی خاک مقداری اسید می ریزند.
اما با خود نگفته اند که اگر باران ببارد خاصیت اسید نیتریک صنعتی از بین خواهد رفت و کار آنان بیهوده تلقی می شود.
بنابراین توصیه می شود برای زمین های کشاورزی از کودهای شیمیایی که ترکیبات نیتروژن را دارا هستند بهره مند شوید مثل کود اوره.

فروش فله اسید نیتریک

پس از تولید اسید نیتریک توسط پتروشیمی های کارون و شیراز و ذخیره در مخازن مربوطه نوبت به فروش آن می شود.
فروش فله اسید نیتریک کشاورزی خالص نه اینکه تمام آن را باید روی خاک بریزند بلکه می توان تمام آن را در یک کارخانه دیگر تبدیل به کود کرد.
کار فروش و توزیع را علاوه بر پتروشیمی، شرکت های بازرگانی مثل کیمیا شیمی رازی انجام خواهد داد.
این شرکت علاوه بر نوع فله می تواند انواع بسته بندی دیگر را در اختیار مشتری عزیز قرار دهد تا آنان به راحتی از این ماده بهره مند شوند.

فروش فله اسید نیتریک کشاورزی خالص

صادرات اسید نیتریک

برای اینکه محصول خطرناکی مثل اسید نیتریک را صادرات کنند باید مجوز داشته باشید.
صادرات اسید نیتریک باید به صورت بشکه ای انجام شود چون امکان خروج بوسیله تانکر نیست.
بنابراین ابتدا این محصول را در گالن های 20 لیتری و یا 220 لیتری بسته بندی نمائید.
سپس هر کدام را بر روی پالت گذاشته و دور تا دور آن را با پلاستیک و تسمه بپیچید.