فروش عمده اسید استیک صنعتی فن آوران

فروش اسید استیک فن آوران در کنار متانول صنعتی این واحد تولیدی به شکل عمده و تناژی انجام می گیرد و به تمامی شهرهای کشور ارسال می گردد.

اسید استیک صنعتی

وقتی که می خواهید اسید استیک را بو کنید مواظب باشید چون بوی تند سرکه می دهد.
این بو بهمراه شکل ظاهری شفاف آن از جمله مواردی است که می توان گفت این ماده خالص است.
آخرین کار برای اینکه متوجه شوید خلوص 99 درصد دارد استفاده از دستگاه اسید سنج خواهد بود.
در ایران تنها یک پتروشیمی به نام فن آوران کار تولید و عرضه اسید استیک را در تناژ بالا برعهده دارد.

فروش اسید استیک فن آوران

گروه بازرگانی شرکت فن آوران این محصول را به صورت تانکری در اختیار خریداران قرار می دهند.
برای اینکه بتوانید آن را تحویل بگیرید ابتدا باید پول آن را به حساب شرکت واریز کرده تا کارهای اداری طی شود.
البته خریدارانی که قصد خرید تناژ کم و به شکل بشکه ای هستند می توانند از همین سایت اقدام کنند.
بازار محصولات شیمیایی ایران بشکه های 35 و 65 کیلویی را برای بسته بندی اسید در نظر گرفته است.