فروش روز اسید نیتریک صنعتی ۵۲ درصد

اسید نیتریک 52 درصد

اسید نیتریک صنعتی همانطور که می دانید و در تمامی سایت ها اعلام شده دارای خلوص ۵۲ درصد می باشد که البته این خلوص مربوط به پتروشیمی شیراز است و برای تامین و تهیه درصد بالاتر می بایست از کارون خرید خود را انجام دهید.
فروش روز اسید نیتریک صنعتی 52 درصد طبق آخرین قیمت در بازار انجام می گیرد و عموما از بشکه های ۲۰ لیتری که حمل و نقل آن آسان و راحت تر است استفاده می گردد.
محل بارگیری اسید نیتریک شورآباد تهران و شهر شیراز می باشد و محموله خیلی سریع بارگیری و ارسال می گردد تا بدست مصرف کننده محترم برسد.