فروش حواله اسید استیک خالص در بورس

فروش حواله اسید استیک خالص در بورس کالا برای تناژهای مشخص انجام می شود و خریداران باید از قبل حدود 10 الی 20 درصد مبلغ کل را به حساب کارگزاری واریز نمایند تا آنان بتوانند این محصول را خریداری کرده و آن را تحویل دهند.

بورس

اسید استیک در بورس

برای اینکه بتوان محصولات و یا کالایی را در اختیار شرکت های مصرف کننده قرار داد، آن را عرضه می کنند.
به مکان عرضه این محصولات، بورس کالا گفته می شود و می توان ماده مورد نظر خود را خرید کرد.
پتروشیمی فن آوران در بورس، اسید استیک و متانول را عرضه و توزیع می کند.
برای اینکه بتوان چنین موادی را تهیه و خرید کرد باید حداقل تناژ را که از سوی پتروشیمی تعیین می شود، سفارش داد.

فروش اسید استیک فن آوران

فروش حواله اسید استیک

فروش حواله اسید استیک از طریق بورس کالا صورت می گیرد و باید فرآیند آن طی شود.
این فرآیند به این شکل است که خریدار ابتدا به یک کارگزاری مشخص مثل مبین یا مفید اعلام می کند.
سپس کارگزاری براساس تناژ خریدار برای او حساب کرده و باید مبلغی به عنوان پیش پرداخت واریز کند.
بعد کارگزار پس از کشف قیمت و خرید قطعی به خریدار اعلام می کند باقی پول را واریز کرده و محصول را در چه تاریخی می تواند تحویل بگیرد.
بعضی از شرکت های بازرگانی می توانند چنین کاری را به خوبی و با سهولت انجام دهند.

قیمت

قیمت اسید استیک در بورس

قیمت اسید استیک که در بورس اعلام می شود پائین ترین نرخ در بازار محصولات شیمیایی می باشد.
خریدارانی که قصد دارند این ماده را در تناژ بالا مصرف و خرید کنند بهتر است از بورس اقدام نمایند.
نرخی که در بورس اعلام شده پایه بوده و باید به آن چند درصد حق کارگزاری اضافه کرد.
میزان حق کارگزاری برای هر شرکت متفاوت بوده و باید استعلام گرفت.