فروش تانکر اسید استیک باکیفیت

اسید استیک باکیفیت به اسیدی اطلاق می گردد که دارای بوی خاصی جزء بوی خودش نباشد و رنگ آن همانند آب، زلال، شفاف و غلظت 99 درصد داشته باشد.
فروش تانکر اسید استیک باکیفیت به طور مستقیم از درب پتروشیمی فن آوران ماهشهر انجام می گیرد و خرید آن فقط به صورت نقدی است و برای سفارش می بایست مقداری پول بابت بیعانه به فروشنده بدهید.
هر تانکری که این اسید را حمل می کند باید دارای سیستم گرمایش و سرمایش باشد تا به ماده آسیبی وارد نشود.
بنابراین تانکری که برای بارگیری اسید استیک انتخاب می شود با بقیه تانکرها فرق داشته و باید مجهز باشد.