فروش بشکه اسید نیتریک صنعتی

ایمنی و کار با اسید نیتریک

هنگامی که سر بشکه اسید نیتریک صنعتی را خواستید باز کنید باید از ماسک مخصوص و دستکش استفاده کرده چون بخارات آن سمی بوده و ممکن است باعث صدمه به دستگاه گوارش شما شود.
جنس دستکش باید PVC باشد تا برابر خوردگی مقاومت نشان دهد و اسید اگر روی دستکش پاشید از آن عبور نکند.

فروش بشکه اسید نیتریک

فروش بشکه اسید نیتریک صنعتی در بازار محصولات شیمیایی به نسبت نوع فله ای تقاضای بیشتری دارد چون راحت تر تامین می شود و کار حمل و نقل آن راحت تر خواهد بود.
بشکه اسید نیتریک را باید طوری انتخاب کرد که مقاومت کافی در برابر خوردگی و نیز هنگامی که 2 بشکه را روی یکدیگر قرار می دهند تخریب نشود.
برای بسته بندی این اسید اکثرا از بشکه 20 لیتری آبی رنگ استفاده می شود که وزنی حدود 30 کیلوگرم دارد.
بازار محصولات شیمیایی ایران در کنار فروش اسید نیتریک صنعتی سایر مواد دیگر که در صنعت بسیار حائز اهمیت و کاربردی نیز هستند عرضه و توزیع می کند و می توانید از آنان بهره مند شوید و کلیه محصولات را به طور بشکه و یا فله ای سفارش و خرید کنید.
این محصولات شامل: اسید استیک، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، متانول، کربنات سدیم و کربنات کلسیم است.