فروش الکل متانول صنعتی در انبار تهران

فروش الکل متانول:

فروش الکل متانول صنعتی در انبار تهران سبب خواهد شد تا این محصول خیلی سریع در سراسر کشور پخش و توزیع گردد و مصرف کننده راحت تر آن را مصرف کند.
متانول صنعتی جزء الکل ها محسوب می شود که بسیار سمی و مضر است و نباید مورد مصرف خوراکی قرار بگیرد چون باعث کوری و حتی مرگ نیز می گردد.
متانول صنعتی را در انبار شیراز و تهران در بشکه های 220 لیتری فلزی و یا پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نگهداری می کنند و فروش آن به طور عمده یعنی تعداد بالا بشکه می باشد تا برای فروشنده و همچنین خریدار بصرفه تمام شود.