فروش اسید نیتریک 52 درصد تهران

فروش اسید نیتریک

اسید نیتریک صنعتی با غلظت 52 درصد که مربوط به پتروشیمی شیراز است در تهران به فروش می رسد.
این اسید البته غلظت دیگری چون 62 درصد هم دارد که می توانید از آن برخوردار شوید و قیمت هر دو نوع یکسان است.

اسید نیتریک تهران

در انبار شورآباد تهران واقع در جاده قدیم قم شما خواهید توانست اسید نیتریک را خرید کنید.
لازم به ذکر است که شما می توانید مستقیم به انبار مراجعه نمائید یا اینکه بگوئید بار را ارسال کنند.
باربری های زیادی وجود دارند که می توانند اسید را برای شما جابجا و حمل نمایند.