فروش اسید نیتریک صنعتی شفاف صادراتی

فروش اسید نیتریک صنعتی:

فروش اسید نیتریک صنعتی شفاف صادراتی را برای اینکه این محصول خطرناک زیادی دارد به صورت بشکه ای انجام می دهند و در ضمن راحت تر جابجا می شود.
از جمله کالاها و محصولات شیمیایی که به کشور دوست و همسایه ما یعنی عراق صادرات می گردد، اسید نیتریک صنعتی می باشد که این کار با شرایط سخت صورت می پذیرد و دلیل آن خود اسید نیتریک است که بسیار خطرناک بوده و برای کارهای مخرب می توان از آن استفاده کرد.
فروش اسید نیتریک شفاف باکیفیت صادراتی همه روزه با شرایط ویژه انجام می گیرد و پیشنهاد می گردد آن را به صورت بسته بندی شده برای مشتری خود ارسال نمائید چون ایمن تر و راحت تر خواهد بود.