فروش اسید استیک صنعتی به مصرف کننده

فروش اسید استیک صنعتی به مصرف کننده واقعی سبب خواهد شد تا آنان کمترین پول را بابت خرید خود پرداخت کنند و در نهایت ماده ای که از آن تولید می شود، ارزان تمام خواهد شد.
فروش اسید استیک صنعتی

اسید استیک خوراکی و صنعتی چه تفاوتی دارند؟

اسید استیک نوعی اسید آلی ضعیف به صورت مایعی شفاف با بوی تند و شبیه بوی سرکه است.
این اسید در دو گرید صنعتی و خوراکی در پتروشیمی ها تولید می شود.نوع صنعتی با نوع خوراکی تفاوت هایی دارد که هر مصرف کننده باید از ان اطلاع داشته باشد تا دچار ضرر و زیان نگردد.
اسید استیک صنعتی غالبا دارای فلزات سنگین و یا گهگاه فرمالدهید دارد که خود ماده ای سمی است.
این ماده سمی می تواند روی سیستم بدن انسان اثرات نامطلوبی به جای بگذارد.
بنابراین باید بسیار دقت شود که نوع صنعتی به جای خوراکی استفاده نشود.
البته وزارت بهداشت تدابیری اندیشیده است تا این اتفاق ها نیفتد.
تانکر مواد شیمیایی

فروش اسید استیک صنعتی

فروش اسید استیک صنعتی می تواند کمک زیادی به اقتصاد جامعه کند و بازارهای زیادی فعال کند و در پی آن اشتغال زیادی برای جوانان به وجود خواهد آمد.
در سال اخیر به علت رشد بی سابقه نرخ ارز، تمایل برای صادرات به شدت افزایش پیدا کرده است که خود منجر به ارز آوری به کشور عزیزمان شده است.
این ارز آوری می تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند و باعث شکوفایی آن شود.
فروش اسید استیک صنعتی به نسبت فروش متانول بسیار بهتر است چون فروش متانول مصداق بارز خام فروش محسوب می شود.
در صورتی که بتوانیم زیرساخت هایی فراهم کنیم تا مواد بیشتری ازین دست تولید کنیم، می توان به اشتغال جوانان کمک زیادی کرد.
خریدار اسید استیک

مصرف کننده واقعی اسید استیک

مصرف کننده واقعی اسید استیک در واقع همان تولیدکنندگانی هستند که از این اسید برای تولید حلال های رنگ، لاستیک و دیگر موارد استفاده می کند.
این ها در واقع دلال نیستند و خود بع رشد و شکوفایی اقتصاد کمک شایانی می کنند.
بنابراین همکاری با آنها می تواند مفید باشد و به شدت توصیه می شود.