فروش ارزان کود اوره خوراک دام

فروش ارزان کود اوره

فروش ارزان کود اوره باید در دستور کار فروشندگان محترم قرار بگیرید تا مصرف کننده بتواند خرید خود را انجام دهد.
این مسئله باعث می شود تا مصرف کننده حجم سفارش خود را افزایش دهد که این کار برای فروشنده سود خواهد بود.

کود اوره خوراک دام

حتما می دانید از کود اوره برای خوراک دام نیز می توانید استفاده نمائید ولی نباید زیاده روی کرد.
معمولا این ماده را همراه با یک ماده دیگر که برای گاو قبل هضم باشد به حیوان می دهند.
کود اوره می تواند برای گاو یک منبع پروتنیئی غنی محسوب گردد و سبب افزایش شیردهی آن شود.