فروشنده متانول صادراتی پتروشیمی ایران

فروشنده متانول صادراتی پتروشیمی ایران را باید هر خریدار و مصرف کننده ای بشناسد و بداند کدام یک از آنان را راحت تر می تواند خرید کند.
فروشنده متانول در ایران را دو گروه تشکیل می دهد: 1) پتروشیمی 2) شرکت های بازرگانی
متانول صنعتی در بازارهای جهانی طرف دار زیادی دارد و جزء سه محصول با ارزش و کلیدی به حساب می آید و از این رو جنبه صادراتی آن برای فروشنده بسیار حائز اهمیت بوده و باید راه کاری تخصصی برای فروش بیشتر آن انجام داد.
بازرگانان و فروشندگان می بایست بهترین شرایط را در نظر بگیرند ولی یادشان باشد طوری حساب و کتاب کنند تا ضرری به آنان وارد نشود.