فروشنده فوری اسید نیتریک پتروشیمی

فروشنده فوری اسید نیتریک پتروشیمی کارون می تواند این محصول را به صورت های مختلف بسته بندی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
اسید استیک پتروشیمی

بسته بندی اسید نیتریک

این بسته بندی می تواند تانکری یا همان فله ای باشد که حداقل سفارش باید بالای 20 تن باشد.
اما اگر می خواهید نوع بشکه را خرید نمائید باید تعداد و حجم بشکه را برای فروشنده مشخص کنید.
انبار تهران مکان اصلی توزیع و عرضه اسید نیتریک صنعتی در کشور می باشد و به تمام نقاط ارسال می شود.
هنگامی که یک تانکر اسید نیاز داشته باشید محموله از خود پتروشیمی بارگیری و ارسال می گردد.
در ضمن اگر این نوع اسید را از پتروشیمی شیراز بخواهید باز هم برای شما کار بارگیری و ارسال انجام خواهد شد.
سایت محصولات شیمیایی ایران عامل فروش انواع مواد شیمیایی از جمله اسید نیتریک غلیظ بوده که کنار آن مواد دیگری مثل اسید استیک، متانول و کود اوره نیز عرضه و پخش می کند.