فروشنده فوری اسید نیتریک ارزان

فروشنده اسید نیتریک:

فروشنده فوری اسید نیتریک ارزان حتما باید شرایط و یا بستری را را فراهم کند تا خریدار محترم به راحتی بتواند محصول خود را خرید و تامین کند.
فروشنده می باید تا جایی که امکان دارد اسید نیتریک صنعتی را با قیمت ارزان و آن هم فوری بدست خریدار محترم در هر جایی که باشد برساند و تلاش کند تا نیاز مصرف کننده را برآورده نماید.
این اسید در انواع بشکه های آبی و سفید رنگ و در حجم های 20 و 220 لیتری در بازار عرضه و به فروش می رسد.
مکان بارگیری دو شهر شیراز و تهران بوده که نزدیک ترین شهر برای ارسال به مقصد در نظر گرفته خواهد شد.