فروشنده فله اسید نیتریک پتروشیمی کارون

اسید نیتریک پتروشیمی کارون

اسید نیتریک پتروشیمی کارون را می توان به عنوان محصول جانبی در این مجتمع قلمداد کرد.
این اسید از غلظت خوبی نسبت به پتروشیمی شیراز برخوردار بوده و کیفیت عالی و مطلوبی دارد.
فروشنده اسید نیتریک صنعتی می تواند این محصول را به طور فله برای مصرف کنندگان بارگیری و ارسال نماید.
هزینه خود اسید قبل از بارگیری از خریدار گرفته خواهد شد ولی پول کرایه هنگام روئیت بار پرداخت نمائید.
برای حمل و نقل اسید نیتریک صنعتی می بایست از ماشین های مخصوص جاده ای با علائم مشخص استفاده کرد.
بازار ایران خواهد توانست اسید نیتریک مورد نیاز مشتری را به راحتی تامین و تهیه کند.