فروشنده عمده اسید نیتریک صنعتی

اسید نیتریک صنعتی همانند دیگر محصولات شیمیایی که در پتروشیمی تولید می شود توسط دو گروه عرضه و به فروش می رسد.
گروه اول: پتروشیمی
هنگامی که اسید نیتریک تولید شد توسط بازرگانی پتروشیمی می بایست به فروش برسد و آنان محصول خود را فله ای عرضه می کنند.
گروه دوم: شرکت های بازرگانی
این شرکت ها، فروشنده عمده اسید نیتریک صنعتی به شمار می آیند و می توانند محموله فله و بشکه را بدست مصرف کننده برسانند.
مصرف کنندگان و خریداران محترم اسید نیتریک حتما باید مقدار واقعی خود را به فروشنده اعلام کنند.
بازار محصولات شیمیایی در هر زمان می تواند محصول شما را به بهترین قیمت تامین نماید.