فروشنده روز متانول صنعتی پتروشیمی

فروشنده متانول حتما باید الکل صنعتی که از پتروشیمی تهیه می شود را با درصد خلوص ۹۹ درصد و بی رنگ در اختیار خریدار قرار دهد و قیمت روز آن را همیشه اطلاع رسانی کند.
قیمت روز متانول

متانول چیست؟

متانول نوعی حلال صنعتی است که سومین ماده ی استراتژیک دنیاست.
در واقع این ماده یک محصول میانی نیز محسوب می شود که از آن موادشیمیایی بسیار زیادی می سازند.
این ماده بی رنگ و بابوی بسیار تند است که به شدت سمی بوده و حتی بخار آن ممکن است باعث مسمومیت شدید وگاها مرگ شود.
بنابراین کسانی که به صورت روزانه با این ماده کار می کنند باید موارد ایمنی مربوط به آن را بخوانند و درست برخورد کنند تا دچار مشکل نشوند.
در ضمن نباید متانول را با اتانول اشتباه گرفت.
الکلِ ایجاد شده در اثر میوه ها،اتانول است که بر خلاف متانول سمی نیست.
صادرات متانول

متانول صنعتی پتروشیمی

متانول صنعتی در پتروشیمی ها تولید می شود که در ایران ۶پتروشیمی این محصول را تولید می کنند.
بخش اعظمی از متانول تولیدی کشور به مرزها برای صادرات ارسال می شود که هم مزیت است و هم عیب.
مزیت آن به این خاطر است که ارز آوری خوبی برای کشور به همراه دارد و عیب آن این مسئله است که خام فروش انجام می شود.
با ایجاد زیرساخت های درست می توان متانول راه به مواد با ارزش تبدیل کرد که سودآوری به مراتب بیشتری به همراه خواهد داشت.
فرشنده متانول

فروشنده متانول

متانول در تمامی شهر های ایران فروشنده های به خصوصی دارد و خریداران و مصرف کنندگان عزیز می توانند از این موقعیت استفاده کنند و با استعلام قیمت از چند مرجع به بهترین قیمت دست یابند.
به دلیل این که رقابت نزدیکی بین فروشنده ها وجود دارد؛شما می توانید این محصول را با قیمتی مناسب تهیه کنید و از این موقعیت به نفع خود استفاده کنید.