فروشنده حواله متانول صنعتی زاگرس

فروشنده حواله متانول صنعتی زاگرس شرکت های بازرگانی و همچنین شرکت هایی که این ماده را بیش از ظرفیت کارخانه خود خریداری کرده اند و می خواهند آن را به افراد دیگری بدهند.

متانول زاگرس

متانول پتروشیمی زاگرس در سال حدود 3300000 تن می باشد که دارای خلوص 99.85 درصد است.
این مجتمع در منطقه ویژه پارس جنوبی یعنی عسلویه واقع است که موقعیت بسیار خوبی برای صادرات این محصول به کشورهای چین، هند، آفریقا و اروپا دارد.
واحد متانول زاگرس بزرگ ترین تولید کننده در منطقه خاورمیانه بوده و باید از این فرصت استفاده کرد.

فروشنده متانول

فروشنده متانول در درجه اول خود پتروشیمی ها هستند که آن را از طریق بورس عرضه می کنند.
بعد از آنان شرکت های بازرگانی می باشند که می توانند حکم بازاریاب را برای پتروشیمی ها داشته باشند.
بنابراین خریداران می توانند این محصول را با توجه به مقدار مورد نیاز با شرکت های بازرگانی و یا پتروشیمی در ارتباط باشند.

حواله متانول زاگرس

اگر به دنبال این هستید تا حواله متانول زاگرس را تامین نمائید می توانید از این سایت اقدام نمائید.
شرکت کیمیا شیمی رازی علاوه بر حواله زاگرس، حواله پتروشیمی شیراز را نیز با قیمت خوبی عرضه می کند.
علاوه بر این بشکه های 220 لیتری فلزی و پلاستیکی را در انبار شیراز و شورآباد تحویل می دهد.
خریدار فله متانول صنعتی پتروشیمی