فروشنده بهترین اسید نیتریک غلیظ شیراز

فروشنده اسید نیتریک غلیظ

فروشنده بهترین اسید نیتریک غلیظ شیراز در انبار خود در این شهر و تهران به اندازه کافی موجودی دارد و به راحتی می تواند نیاز مشتری خود را برآورده نماید.
اسید نیتریک صنعتی با دو برند شیراز و کارون و همچنین غلظت 52 و 62 درصد در ایران عرضه و به فروش می رسد.
غلظت های ذکر شده حداقل خلوص این اسید بوده و می تواند بالاتر از این اعداد هم توسط پتروشیمی تولید شود.
این محصول در بشه هایی با حجم 20 لیتری و 220 لیتری به فروش می رسد و پول بشکه بصورت مجزا گرفته و حساب می شود.