فروشنده اسید نیتریک پتروشیمی کارون

اسید نیتریک پتروشیمی کارون

فروشنده اسید نیتریک پتروشیمی کارون کشور همیشه بالاترین خلوص و کیفیت را در بسته بندی های متنوع با قیمت مناسب در اختیار خریدار قرار می دهد.
اسید نیتریک صنعتی در سایت سه شهر ماشهر یعنی در پتروشیمی کارون که جزء آلوده ترین پتروشیمی های کشور به حساب می آید با ظرفیت بسیار بالایی در حال تولید و عرضه می باشد.
کار فروش و پخش اسید نیتریک را خود پتروشیمی به طور مستقیم انجام می دهد که البته شرکت های بازرگانی به عنوان فروشنده این محصول در چند سال اخیر کمک شایانی به این کار کرده اند و توانسته اند پل ارتباطی خوبی بین مصرف کنندگان و پتروشیمی برقرار کنند و نیاز مصرف کننده را به خوبی تامین و تهیه کنند.
بهترین خلوص اسید نیتریک صنعتی 62 درصد بوده که در سراسر کشور به شکل تانکری و بشکه ای پخش می گردد.