فروشنده اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

فروشنده اسید نیتریک پتروشیمی شیراز را می توان به دو گروه تقسیم کرد: یکی خود بازرگانی پتروشیمی و دیگری شرکت های بازرگانی هستند.

پتروشیمی شیراز:

پتروشیمی شیراز از چند واحد تشکیل شده است که در هر واحد یک محصول تولید و عرضه می گردد.
یکی از محصولات این پتروشیمی بزرگ و معتبر، اسید نیتریک صنعتی است که از آمونیاک بدست می آید و خلوص 52 درصد دارد.
از اسید نیتریک در خود این مجتمع می توان کود اوره و یا آمونیوم نیترات تولید و روانه بازار کرد.

فروشنده اسید نیتریک:

فروشنده اسید نیتریک صنعتی می تواند بهترین کیفیت و انواع بسته بندی را در اختیار مصرف کنندگان و خریداران قرار دهد و به هر نقطه ای که آنان مد نظر داشته باشند توسط باربری های معتبر ارسال نمایند و بعد از تحویل بار، کرایه راننده را به او بدهند.