فروشنده اسید نیتریک صنعتی جنوب ایران

فروشنده اسید نیتریک:

فروشنده اسید نیتریک صنعتی جنوب ایران علاوه بر پتروشیمی کارون، بازار محصولات شیمیایی ایران بوده که می تواند قیمت مناسبی را ارائه دهد.
در شهرهای جنوب کشور ایران زمین های کشاورزی حاصلخیزی وجود دارد که مستلزم استفاده به موقع از کود شیمیایی است که دارای ترکیبات نیتروژن دار باشد.
بر همین اساس می توان از اسید نیتریک برای تهیه کود بهره گرفت یا آن را به طور مستقیم وارد خاک کرد که این کار زیاد جالب نیست.
فروشنده اسید نیتریک صنعتی می تواند محصول خود را در انواع بسته بندی که مشتری سفارش می دهد برای او تهیه و ارسال نماید که بیشترین سفارش برای بشکه های 20 لیتری است چون کار حمل و نقل و جابجایی آن آسان می باشد.