صادرات کود اوره صنعتی شیراز

هیچ نگران نباشید، صادرات کود اوره صنعتی شیراز را شرکت کیمیا شیمی در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین قیمت انجام خواهد داد و آن را با شرایط عالی در اختیار خریداران قرار می دهد.
قیمت هر کیسه کود اوره شیمیایی صنعتی

کود اوره صنعتی

یکی از کودهای شیمیایی که بسیار مورد توجه کشاورزان و کشورهای خارجی قرار گرفته است، کود اوره می باشد.
کود اوره بخاطر وجود ترکیبات نیتروژن دار برای گیاهان یک غذای مقوی محسوب می شود که سبب رشد آنان می شود.
کود شیمیایی اوره به حالت جامد است و دارای دو نوع گرانول و پریل بوده که اندازه دانه های مختلفی دارد.
این کود از طریق عمل فتوسنتز و تبدیل به آمونیاک از راه ریشه وارد گیاه می شود تا تغذیه کند.
کود اوره توسط پتروشیمی تولید می گردد و دارای ازت 46 درصد است و در کیسه های 50 کیلویی بسته بندی می شود.

صادرات کود اوره

برای صادرات کود اوره باید شرکت های بازرگانی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان ملی استاندارد مجوز داشته باشند.
تا زمانی که کشاورزان زحمت کش ایرانی تامین نشوند نباید بفکر صادرات این کود بود.
صادرات کود اوره صنعتی شیراز را خود پتروشیمی می تواند انجام دهد و در کنار آن، شرکت های بازرگانی می توانند مشتری خوبی برای آنان بیاورند.