صادرات ویژه کود اوره صنعتی افغانستان

کود اوره افغانستان

صادرات ویژه کود اوره صنعتی افغانستان یکی از کارهایی است که می تواند سود خوبی برای کشور داشته باشد.
معمولا برای اینکه این کود به کشور مورد نظر فرستاده شود باید نزدیک ترین پتروشیمی ممکن انتخاب گردد.
پتروشیمی پردیس در خراسان که تولید کننده کود اوره شیمیایی است برای صادرات این محصول گزینه خوبی می باشد.
کود اوره دارای ازت 46 درصد بوده که به حالت جامد سفید رنگ با دانه های ریز است و در کیسه های 50 کیلوگرمی بسته بندی می شود.
کار صادرات این ماده را فقط پتروشیمی ها انجام می دهند و شرکت های بازرگانی می توانند حجم بازاریاب را ایفا کنند.