صادرات ویژه اسید استیک مرغوب

صادرات اسید استیک جزء ارزشمند ترین کارهایی است که در این چند سال اخیر صورت گرفته است و سبب رشد اقتصادی خوبی برای کشور شده، بطوری که حجم بالایی از آن برای صادرات به کشورهای مختلف بخصوص چین در نظر گرفته شده است.
اسید استیک مرغوب را در هر نوع بسته بندی که نیاز داشته باشید برای شما فراهم می شود و خیالتان راحت که به موقع تحویل داده خواهد شد.
خوب است بدانید که اسید استیک را قبل از ارسال به سر مرز باید در یکی از گمرکات کشور پلمپ کرد و کلیه مدارک آن را اخذ نمود.
حتما باید این اسید را برای صادرات با ارز خریداری نمائید چون نمی توان مصرف داخلی را به خارج از کشور فرستاد.
صادرات ویژه اسید استیک مرغوب را سایت محصولات شیمیایی ایران با بهترین شرایط ممکن انجام خواهد داد.