صادرات ویژه اسید استیک صنعتی در ایران

صادرات اسید استیک:

صادرات ویژه اسید استیک صنعتی در ایران را علاوه بر پتروشیمی فن آوران بعضی از شرکت های بازرگانی مجوزدار با رعایت تمامی قوانین انجام خواهند داد.
کشورهای چین، عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان از جمله کشورهایی هستند که اسید استیک به آنجا به طور فله ای و یا بشکه شده صادرات می گردد.
اسید استیک صنعتی در خارمیانه تنها در ایران توسط پتروشیمی فن آوران تولید می گردد که کارایی های فوق العاده ای دارد و جزء محصولات پایه ای به شمار می آید و از این رو مورد استقبال دیگر کشورها قرار گرفته و آن را به طور ویژه خریداری می کنند.