صادرات هر کیسه کود اوره شیمیایی صنعتی

صادرات هر کیسه کود اوره شیمیایی مخصوص کارهای کشاورزی و یا صنعتی با قیمت فوب به اطلاع شرکت ها می رسد و باید در همان ابتدا LOI به نام پتروشیمی و یا کارگزار اصلی ارسال شود.

The export of each bag of chemical urea fertilizer for agricultural or industrial works will be notified to the companies at the FOB price, and the LOI must be sent to the petrochemical company or the main broker from the very beginning.

فروش کود اوره پریل

Chemical urea fertilizer

Chemical urea fertilizer is produced for a variety of applications, each with its own composition.
According to published statistics, about 70% of this fertilizer is used for agriculture.
The other 30 percent can be used for industrial work such as catalyst production, resin types and adhesives.
Iranian petrochemicals have the ability to produce and supply both agricultural and industrial types at high tonnage.
Shiraz, Pardis, Kermanshah and Khorasan Petrochemicals are intended for high volume export work and various types of packaging.

فوب

صادرات هر کیسه کود اوره شیمیایی

صادرات هر کیسه کود اوره شیمیایی به کشورهای خارجی از طریق ترانزیت و یا کشتی صورت می گیرد.
هر کیسه 50 کیلوگرم وزن دارد و یک تن 20 کیسه خواهد شد و باید بدانید جهت صادرات براساس تن قیمت می دهند.
بندر عسلویه و بندر عباس پورت های دریایی هستند که آمار صادرات کود اوره از آنجا ر حال افزایش است.
مرزهای زمینی با کشورهای همسایه نیز برای خروج این محصول در نظر گرفته شده است و باید در قرارداد قید شود.

The export of each bag of chemical urea fertilizer to foreign countries is done through transit or shipping.
Each bag weighs 50 kilograms and will cost 20 tons per ton, and you should know that they pay for the export based on the ton.
The port of Assaluyeh and the port of Abbas are maritime ports where urea fertilizer exports are on the rise.
Land borders with neighboring countries are also considered for the export of this product and should be stated in the contract.

آخرین قیمت کود اوره جهت صادرات

آخرین قیمت کود اوره جهت صادرات را می توانید به لحظه از فروشنده شرکت استعلام بگیرید.
برای این کار کافیست درخواست رسمی خود را از طریق ایمیل و یا واتس آپ ارسال نمائید.
قیمت ها حدودی بوده و امکان تغییر بخاطر مسائل کشور و جهان وجود داردو به همین خاطر باید مجدد استعلام شود.
برای قیمت می توان بازه 195 الی 220 دلار را اعلام کرد که باید شرایط خریدار بررسی شود.