صادرات متانول صنعتی زاگرس

صادرات متانول صنعتی زاگرس را می توان به وسیله کشتی های حمل این محصول انجام داد و همچنین برای دیگر کشورها امکان بسته بندی وجود دارد.

متانول زاگرس

حتما می دانید که پتروشیمی زاگرس در منطقه عسلویه واقع شده است و موقعیت خوبی دارد.
تنها محصول این واحد عظیم در خاورمیانه، متانول صنعتی است که دارای خلوص 99 درصد وزنی می باشد.
ظرفیت تولید متانول حدود 1650000 تن در سال چیزی نزدیک به 4600 تن در روز خواهد بود.

صادرات متانول

شاید بتوان گفت هدف از احداث و بهره برداری این مجتمع، صادرات متانول به کشورهای خارجی بوده است.
از جمله بازارهای هدف می توان به کشور چین اشاره کرد که بزرگ ترین مصرف کننده بشمار می آید.
بنابراین تجار ایرانی می توانند یک پل خوب بین ایران و چین برقرار کنند تا این محصول به سادگی صادرات گردد.
با صادرات متانول می توان پول خوبی وارد کشور کرد که کمک شایانی به اقتصاد ایران می شود.