صادرات متانول ایران به تمام کشورهای خارجی

صادرات متانول ایران با درصد خلوص حداقل 99.85 درصد و گرید AA به تمام کشورهای خارجی با بهترین قیمت انجام می گیرد و شرایط پرداخت نقدی و فوب بندر می باشد و هر تناژی قابل تامین است.

صادرات متانول ایران

روزانه حجم بسیار زیادی متانول از کشور ایران به کشورهای خارجی، صادرات می گردد.
این حجم صادرات اگر در مبلغ فروش ضرب شود، پول قابل توجهی خواهد شد که می بایست در داخل کشور خرج شود.
صادرات متانول ایران با توجه به محدودیت های سیاسی به صورت محتاتانه انجام می گیرد.
دلیل این امر آن است بعضی از خریداران تمایل ندارند به کشور ایران بیایند و پاسپورت آنان مهر کشور را بخورد.
بنابراین باید راهکاری ارائه داد تا بتوان متانول را به عنوان یک کشور ثالث عرضه و صادرات کرد.

صادرات متانول

شرایط پرداخت و تحویل

برای تمامی خریداران و شرکت های بازرگانی و واسطه ها جای سوال است که نحوه پرداخت چگونه است؟
همانطور که می دانید پتروشیمی ها تحریم هستند و نمی توانند LC باز کنند.
به همین خاطر اغلب کارهای صادراتی آنان به صورت نقد می باشد یا اینکه شرکتی دیگر LC باز کند.
منظور این است که شرکت سومی پول پتروشیمی را نقد پرداخت کند و خریدار از آن شرکت خرید و قرارداد ببنند.
مکان تحویل متانول یکی از بنادر ایران و یا مرز خواهد بود که این کار بستگی به شرایط دارد.

صادرات متانول ایران

حداقل و حداکثر سفارش

حداقل مقداری که می توانید برای متانول سفارش دهید 200 تن می باشد.
اما حداکثر آن محدودیت ندارد ولی باید به شرکت صادر کننده زمانی فرصت دهید تا بار را آماده کند.
به عبارتی محموله را طی چند پارت به شما تحویل خواهد داد و براساس همان باید پول را پرداخت کنید.
لطفا ابتدا درخواست خود را در قالب فایل شرکتی ارسال کنید تا کارها قانونی پیش روند.
خیالتان راحت باشد شرکت فروشنده حق شما را به طور کامل پرداخت خواهد کرد.