صادرات متانول ایران با تغییر نام کشور

صادرات متانول ایران به هر کشور خارجی را می توان با تغییر نام کشور جهت دور زدن تحریم ها انجام داد چون ممکن است به لحاظ سیاسی و اقتصادی طرف های قرارداد لطمه بخورند.
الکل متانول صنعتی

آشنایی با محصول متانول

تمام خریداران متانول آشنایی کامل و یا کمی با این محصول استراتژیک دارند.
متانول یا متیل الکل ابتدایی ترین الکل به شمار می آید که به حالت مایع، شفاف و بوی خاص می دهد.
فراریت ماده ذکر شده آن قدر بالاست که با مقداری گرما دادن به راحتی از آب جدا می شود.
بنابراین موقع استفاده از آن باید به درجه حرارت و اینکه محیط نگهداری متانول دقت شود.
نقطه جوش متانول 64.5 درجه سانتیگراد است و خیلی زودتر از آب به جوش می آید.
فروش متانول

صادرات متانول ایران

بخش زیادی از متانول ایران هر روزه از طریق مرز های زمینی و دریایی به کشور های مختلف صادر می شود.
از جمله کشور هایی که از متانول ایران استفاده می کنند می توان به سوریه، عراق، افغانستان، هند، ترکیه و … اشاره کرد.
صادرات متانول می تواند ارز آوری خوبی به کشور به همراه داشته باشد که این خود گواه آینده ای روشن است.
می توان تمهیداتی اندیشید که این متانول را به مواد با ارزش تری تبدیل کرد.
این مواد با ارزش شامل استیک اسید، پلی اتیلن و پلی پروپیلن می باشد.
صادرات متانول

نحوه صادرات متانول

متانول را به روش های مختلفی می توان صادر کرد: راه دریایی و راه زمینی.
برای کشور هایی که به دریا راه دارند می توان از طریق بنادر جنوبی متانول را صادر کرد.
برای مثال عسلویه به آب های آزاد دسترسی دارد و متانول این منطقه از این نظر بسیار مناسب است.
ولی برای کشوری مثل ارمنستان و آذربایجان حتما باید از طریق زمینی با تانکر ارسال گردد.
این نحوه ارسال بستگی به کشور متقاضی دارد و اینکه چه تناژی را سفارش می دهند.