صادرات فوری متانول زاگرس

صادرات فوری متانول زاگرس و دیگر پتروشیمی ها به شکل FOB انجام می گیرد و قبل از هر اقدامی می بایست طرفین قرارداد با یکدیگر ملاقات کنند تا شرایط هم را بشنوند.

متانول زاگرس

در کشور اکثر مصرف کنندگان و خریداران متانول تمایل دارند از برند زاگرس و یا شیراز بهره مند شوند.
متانول زاگرس همانند دیگر واحدهای تولیدی دارای درصد خلوص 99% می باشد و گرید آن هم AA بوده چیزی که مطابق استاندارد جهانی است.
شاید این تمایل بخاطر این باشد که این واحد در منطقه خاورمیانه شناخته شده است و اغلب کشورهای خارجی از اینجا خرید خود را انجام می دهند.
متانول زاگرس برای شهرهای دور از این واحد توصیه نمی شود چون باید پول کرایه بیشتری را پرداخت نمایند.
قیمت خرید متانول صنعتی پتروشیمی

صادرات متانول

صادرات فوری متانول زاگرس را شرکت کیمیا شیمی رازی با بهترین شرایط ممکن به صورت FOB و LC انجام می دهد.
FOB یعنی اینکه متانول را بصورت بسته بندی درخواستی روی عرشه کشتی در خاک ایران به خریدار محترم تحویل خواهد داد.
قبل از هر اقدامی بین دو طرف قرارداد تنظیم می شود و در آن کلیه شرایط با جزئیات کامل قید می شود تا در ادامه مشکلی پیش نیاید.
قابل ذکر است که کشور ایران تنها می تواند از نوع FOB استفاده کند و امکان LC نیست و این به خاطر تحریم ها است.