صادرات فوری اسید استیک غلیظ

صادرات فوری اسید استیک غلیظ به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، چین، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان به شکل فله و بشکه ای صورت می گیرد.
اسید استیک غلیظ از غلظت بالای 99 درصد وزنی برخوردار می باشد که در بعضی از مصارف می بایست ابتدا مقداری آب به آن اضافه کنند تا رقیق شود.
از جمله ویژگی های بارز اسید استیک فقط این را بدانید که در خاورمیانه تنها تولید کننده این محصول کشور ایران است و از همین جهت صادرات اسید به خارج از ایران بسیار حائز اهمیت بوده و باید خیلی فوری کارهای آن را انجام داد تا بتوان رشد اقتصادی خوبی نصیب کشور شود.