صادرات روز متانول صنعتی پتروشیمی

تمامی فعالان اقتصادی و تاجران در کشور باید برای صادرات روز متانول صنعتی پتروشیمی برنامه مدونی و دقیقی داشته باشند و بتوانند بازار هدف را به خوبی شناسایی و وارد آن شوند.

فرآیند تولید متانول

فرآیند تولید متانول به شرح زیر می باشد:
1- تولید گاز سنتز:
از واکنش بین گاز طبیعی یعنی متان با بخار آب گاز سنتز تولید می گردد.
گاز سنتز به ترکیبات هیدروژن، منواکسید کربن و دی اکسید کربن اطلاق می شود که در شرایط دمایی و فشاری خاص تولید می شوند.
2- سنتز کاتالیستی متانول از گاز سنتز:
گازهای سنتز در حضور کاتالیست مس به متانول و آب و مقداری هیدروژن مازاد تبدیل می شوند.
برای اینکه این هیدروژن به متانول تبدیل گردد، می آیند متان را با اکسیژن واکنش می دهند تا دی اکسید کربن و هیدروژن بدست آید.
3- تقطیر:
برای اینکه متانول خالص حاصل گردد مواد فرآورده در راکتور را به سمت برج تقطیر هدایت می کنند تا در آنجا براساس نقطه جوش از هم جدا شوند.
در این برج متانول به خلوص 99.85% می رسد و سپس به سمت مخازن ذخیره سازی ارسال و آماده عرضه به بازار می گردد.

صادرات متانول

با توجه به کاربرد متانول در صنعت، عرضه و تقاضا این محصول در جهان بسیار زیاد است.
بنابراین خیلی از کشورها مثل چین، هند، ژاپن و ایتالیا خواهان این هستند تا این ماده را خریداری نمایند.
پس صادرات روز متانول صنعتی پتروشیمی برای کشور ایران از بابت اقتصادی بسیار اهمیت دارد و ارز خوبی وارد می گردد.

قیمت روز متانول

قیمت روز متانول را عوامل زیادی تعیین می کنند که عبارتند از:
1- عرضه و تقاضا
2- قیمت نفت
3- قیمت متانول چین
4- نوسانات ارز
بنابراین نمی توان انتظار داشت قیمت متانول در طول یک بازه زمانی مشخص ثابت باشد و این امر در داخل کشور مشکلاتی بوجود آورده است.
بازرگانی کیمیا شیمی رازی خواهد توانست قیمت متانول صادراتی را در هر لحظه اعلام کند.
قیمت خرید روز متانول صنعتی شفاف