صادرات بشکه متانول صنعتی پتروشیمی

صادرات بشکه متانول صنعتی پتروشیمی را خود مجتمع تولیدی بخاطر امکانات نمی تواند انجام دهد و این کار را شرکت های بازرگانی برعهده دارد.

صادرات بشکه متانول

صادرات بشکه متانول را می توان در حجم های 220 لیتری و 1000 لیتری با بهترین خلوص و کیفیت انجام داد.
معمولا برای انجام چنین کاری بشکه 220 لیتری مناسب بوده و راحت تر حمل و نقل و جابجا می گردد.
این نوع بسته بندی معمولا از انبارهای شیراز و یا تهران صورت خواهد گرفت که هر کدام هزینه متفاوتی خواهند داشت.
فروش متانول فن آوران

متانول صنعتی پتروشیمی

متانول صنعتی پتروشیمی زاگرس، فن آوران و یا شیراز به عنوان صادرات می تواند انتخاب گردد.
برای اینکه هزینه مشتری پایین بیاید نزدیک ترین پتروشیمی برای او انتخاب خواهد شد تا کار راحت تر شود.
بازار محصولات شیمیایی ایران می تواند کارهای مربوطه را به راحتی انجام دهد.