صادرات اسید استیک غلیظ پتروشیمی فن آوران

صادرات اسید استیک غلیظ

صادرات اسید استیک غلیظ صنعتی می بایست با اخذ مجوزهای لازم گمرکی انجام بگیرد تا خللی پیش نآید.
پتروشیمی فن آوران که تولید کننده این اسید محسوب می شود خواهد توانست محصول خود را فوری بارگیری کند.
اگر نمی توانید به طور مستقیم با پتروشیمی وارد معامله شوید بهتره آن را به شرکت های بازرگانی واگذار کنید.
این شرکت ها با توجه به سابقه و تجربه ای که دارند خواهند توانست اسید را در هر بسته بندی تامین کنند.
بازار محصولات شیمیایی ایران نیز کار تامین اسید استیک صنعتی را به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد.