صادرات اسید استیک صنعتی فن آوران خوزستان

صادرات اسید استیک صنعتی:

صادرات اسید استیک صنعتی فن آوران به طور مستقیم از استان خوزستان به کشورهای خارجی انجام می گیرد مگر اینکه نوع بسته بندی را سفارش کرده باشید.
برای صادرات اسید استیک صنعتی به دیگر کشورها کار بارگیری به طور مستقیم از فن آوران خوزستان انجام می گیرد و محموله را در تانکرهای مخصوص و یا کشتی قرار می دهند.
اگر تمایل دارید اسید استیک را در بشکه های 35 کیلویی سفید رنگ برای صادرات انتخاب نمائید می بایست پول آن را به دلار پرداخت نمائید و کارهای گمرکی را به طور کامل انجام دهید تا محموله سر مرز متوقف نشود.