صادرات اسید استیک صنعتی به عراق

اسید استیک صنعتی با توجه به خلوص بالای 99 درصدی که دارد می توان از آن در بسیاری از صنایع استفاده کرد.
این صنایع عبارتند از: رنگرزی، حلال ها، حفاری و صنایع غذایی.

صادرات اسید استیک صنعتی:

اسید استیک صنعتی را می توان به کشورهای خارجی مثل عراق صادرات کرد و باعث رشد اقتصادی شد.
این اسید در دو شکل فله ای و همچنین بشکه شده قابل بسته بندی و تحویل می باشد.
خریداران اسید استیک می توانند هر کدام از این بسته بندی ها را که مایل باشند انتخاب کنند.
برای صادرات اسید استیک صنعتی به عراق کلیه مرزهای کشور این آمادگی را دارند که البته باید روال قانونی آن طی شود.