صادرات اسید استیک خالص از پتروشیمی

صادرات اسید استیک (Acetic acid exports) طبق آنالیز از خلوص 99 درصد برخوردار است و پتروشیمی موظف بوده بار را طبق همان تحویل خریداران بدهد و اگر غیر از این باشد توسط گمرک مورد تائید واقع نخواهد شد.

صادرات

صادرات اسید استیک

در هر فصلی می توان صادرات اسید استیک را به کشورهای خارجی مخصوصا عراق و ترکیه انجام داد.
با توجه به نیاز کشورها ممکن است در یک دوره ای حجم سفارش زیاد و یا کم شود.
مزیتی که می توان به آن اشاره کرد این است که کشور ایران تنها تولید کننده اسید استیک در منطقه می باشد.
این مزیت باعث خواهد شد تا کشورهای زیادی خواهان این محصول کلیدی و استراتژیک باشند.
برای صادرات تنها کافیست تناژ و نوع بسته بندی را برای کارشناس فروش مشخص نمائید.

قیمت

قیمت اسید استیک برای صادرات

قیمت اسید استیک برای صادرات به هر کشوری را پارامترهای مختلفی تعیین می کنند.
با معلوم شدن هر یک از این پارامترها، صادر کننده به خریدار قیمت نهایی را می دهد تا تصمیم بگیرد.
چون در ایران بعد از پتروشیمی، شرکت های بازرگانی نیز مجری صادرات آن هستند، قیمت ها با یکدیگر فرق خواهند کرد.
خریداران اگر بار بسته بندی نیاز داشته باشند می بایست تنها با شرکت های بازرگانی معامله داشته باشند.

بررسی بازار داخلی و خارجی اسید استیک

اگر می خواهید در هر کاری موفق ظاهر شوید باید بازار داخلی و خارجی مربوط به محصول خود را بررسی کنید.
بررسی ها نشان می دهد که بازار اسید استیک در ایران و خارج از کشور مساعد و ایده آل می باشد.
برای اینکه بتوان از ظرفیت این بازار به خوبی استفاده کرد باید یکسری اصول را انجام و رعایت کرد.
شرکت های صادر کننده باید بدانند خریدار چه دغدغه ای دارد و بیشتر دنبال چه چیزی می باشد.
همیشه سعی کنید به نیاز خریدار توجه ویژه داشته باشید تا اعتماد او را جلب نمائید.