صادرات آنلاین متانول صنعتی شیراز

صادرات آنلاین متانول صنعتی شیراز یعنی اینکه خریداران در هر زمانی و مکانی می توانند نسبت به سفارش خرید خود اقدام کنند و محموله را در اسرع وقت پس از طی مراحل اداری و گمرکی دریافت نمایند.

متانول شیراز

واکنش تولید متانول به شرح زیر می باشد:
CO+H2————CH3OH+H2O
واکنش فوق در دما و فشار عملیاتی مشخص در حضور کاتالیست مخصوصی انجام می گیرد که پس از تولید متانول، مواد تولید شده به برج تقطیر هدایت می شوند تا براساس نقطه جوش از یکدیگر جدا شده و متانول به خلوص 99 درصد می رسد و بعد به سمت مخازن هدایت می یابد تا ذخیره گردد.
این محصول را می توان با بهترین قیمت روانه بازار داخلی و خارجی به شکل متنوع توزیع کرد.
در ضمن قیمت صادراتی و داخلی با یکدیگر متفاوت بوده و نمی توان بار داخل را برای صادرات بارگیری نمود.
خریدار متانول صنعتی خالص

صادرات متانول شیراز

صادرات متانول شیراز معمولا به صورت بشکه های 220 لیتری فلزی آبی رنگ با پوشش اپوکسی انجام می گیرد.
کارهای مربوط به بارگیری و بسته بندی در انبار شیراز و یا تهران انجام خواهد گرفت و بعد محموله به سمت گمرک فرستاده می شود.
معمولا کشورهایی مثل ارمنستان، ترکیه و آذربایجان متانول شیراز را ترجیح می دهند چون هزینه کمتری برای آنان دارد.