صادرات آنلاین متانول صنعتی شفاف

صادرات آنلاین متانول صنعتی شفاف با درصد خلوص 99 درصد وزنی به نحو بالک و گالنی با بهترین قیمت توسط کیمیا شیمی رازی پویا انجام می گیرد.

متانول صنعتی

در راکتور شیمیایی از واکنش بین گاز متان با بخار آب در مجاورت کاتالیست نیکل تحت فشار و دمای مشخص، متانول تولید می شود.
از متانول می توان برای تولید ضد یخ، انواع حلال ها و همچنین سوخت پاک استفاده کرد.
توجه داشته باشید که این محصول در دمای حدود 65 درجه سانتیگراد به جوش می آید.
حواله متانول زاگرس

صادرات متانول

برای صادرات متانول به کشورهای خارجی مثل ارمنستان نیاز به مجوز خاصی نیست.
خریداران خواهند توانست این محصول را به شکل بشکه با حجم 220 لیتر سر مرز تحویل بگیرند.
بازار محصولات شیمیایی ایران خواهد توانست متانول را با قیمت مناسب و بسته بندی تحویل بدهد.
خریدار فله متانول صنعتی پتروشیمی