خرید کود نیترات آمونیوم سولفاته | فروش سولفات آمونیوم

خرید کود نیترات آمونیوم سولفاته و همچنین کود سولفات آمونیوم را می توانید گزینه بعدی بجای اوره قرار دهید که در بازار خیلی کمیاب شده است.
شرکت کیمیا شیمی رازی فروش کودهای شیمیایی را با بهترین قیمت انجام می دهد و هر کدام را در زمان مشخص به دست خریدار عزیز می رساند.

خرید

خرید نیترات آمونیوم سولفاته

یکی از کودهایی که می توان برای زمین های کشاورزی قلیایی استفاده کرد، نیترات آمونیوم سولفاته است.
خرید کود نیترات آمونیوم سولفاته در بازار به صورت کیسه ای و حداقل 25 تن انجام می شود.
بنابراین باید ظرفیت و پول کافی برای خرید این محصول را داشته باشید تا کارها انجام شود.
مکان بارگیری برای این نوع کود شهر شیراز بوده و باربری بار شما را حمل خواهد کرد.
توجه داشته باشید که شما با شرکت معامله می کنید و پول مستقیم به حساب شرکت واریز خواهد شد.

فروش

فروش آمونیوم سولفات

فروش آمونیوم سولفات ایرانی و ازبکستانی در یک دوره از سال به اوج خود می رسد.
و با تغییر آب و هوا و شرایط زمین، میزان عرضه توسط شرکت ها، کم خواهد شد.
شرکت کیمیا شیمی رازی در طول سال این آمادگی را دارد تا به خریداران عزیز، خدمات ارائه دهد.
ولی باید توجه داشته باشند می بایست حداقل یک تریلی معادل ۲۵ تن سفارش دهند.
این شرط فروش بخاطر آن است تا برای هر دو سمت به صرفه تمام شود و به سود برسند.

خرید کود نیترات آمونیوم سولفاته

قیمت کودهای شیمیایی

شاید قیمت کودهای شیمیایی را از سایت های دیگر با شرایط خاص، استعلام کرده باشید.
می دانید که بعضی کودها دارای نرخ دولتی بوده و قیمت پایین تری نسبت به آزاد و بورس دارند.
قیمت کود را بخاطر اینکه توسط پتروشیمی تولید می گردد، میزان عرضه و تقاضا و بازار جهانی مشخص می کند.
هر چند خود بازرگانی پتروشیمی در نرخ گذاری به یک میزان محدود، تاثیر گذار است.
بنابراین در یک دوره کاهش و در دوره بعد افزایش قیمت کود را شاهد خواهید بود.

کیمیا شیمی رازی