خرید کود اوره عسلویه فله یا کیسه

خرید کود اوره عسلویه از پتروشیمی پردیس خواهد بود که می توانید هر دو نوع فله یا کیسه های 50 کیلویی را درخواست بدهید تا برای شما بارگیری و ارسال گردد.

منطقه عسلویه

شهرستان عسلویه در استان بوشهر واقع شده است که یکی از مراکز اقتصادی کشور محسوب می شود.
در این شهرستان پتروشیمی های بزرگی واقع شده اند که هر یک از آنان محصولات متنوعی را تولید می کنند.
پتروشیمی پردیس توانسته کود اوره گرانول را با ظرفیت 3.225.000 تن در سال تولید و عرضه کند.
موقعیت بسیار خوب پتروشیمی پردیس یا بهتر می توان منطقه عسلویه برای صادرات قابل توجه است.
از کود اوره می توانید برای زمین های کشاورزی و یا خوراک دام خود استفاده کنید و پول کمی بدهید.
فروش کود شیمیایی اوره صادراتی

خرید کود اوره عسلویه

تامین کود اوره عسلویه برای مصارف داخلی بیشتر برای زمین های کشاورزی آن منطقه به صرفه خواهد بود.
معمولا کسانی که خرید کود اوره عسلویه را انجام می دهند اغلب قصد دارند آن را صادرات کنند.
این کود به طور معمول و عرف بازار در کیسه های دو لایه 50 کیلوگرمی و یا جامبوبگ یک تنی بسته بندی می شود.
کود اوره را نمی توانید به طور مستقیم از پتروشیمی و یا بورس کالا تهیه و تامین کنید چون محدودیت وجود دارد.
اگر قصد دارید آن را تامین نمائید پیشنهاد می گردد با شرکت های بازرگانی معتبر مشورت کنید.

صادرات کود اوره از عسلویه

صادرات کود اوره از عسلویه نسبت به پتروشیمی های شیراز و کرمانشاه بسیار ساده تر است.
علت این امر بخاطر دسترسی به آب های آزاد بوده که کشتی به راحتی در آنجا پهلو می گیرد.
معمولا 8000 تن در روز می توان از پتروشیمی پردیس، کود اوره را بارگیری کرد و کشتی را تا نزدیک پتروشیمی آورد.
این امر سبب خواهد شد تا کارهای صادراتی در اسرع وقت انجام گیرد و بار زودتر بدست خریداران برسد.