خرید کود اوره صنعتی 46 درصد ایران

خرید کود اوره صنعتی 46 درصد را می توان از طریق شرکت های بازرگانی که مجری این کار هستند انجام داد.
کود اوره در پتروشیمی تولید شده که به حالت جامد سفید رنگ می باشد و در کیسه نگهداری می شود.
هر کیسه از این کود دارای 50 کیلوگرم وزن دارد که یک تریلی 500 کیسه می تواند بارگیری کند.
قبل از هر اقدامی بابت مصرف کود اوره باید اطلاعات MSDS آن خوانده و فراگرفته شود تا مشکلی ایجاد نشود.
این کود با توجه به کاربردهایی که دارد در سراسر ایران و خارج از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بازار محصولات شیمیایی ایران کود اوره 46 درصد گرانول و پریل را عرضه و به فروش می رساند.