خرید و فروش هر تن اسید نیتریک صنعتی

نحوه معامله اسید نیتریک

در امر خرید و فروش باید یکسری نکات انجام شود و دو سمت معامله به آن پایبند باشند و تا هنگامی که محموله بدست خریدار نرسیده باشد به آنان توجه کند.
کسی که اسید نیتریک صنعتی را به فروش می رساند باید کارهایی مثل تامین ماشین حمل را انجام بدهد و از خریدار بخواهد که روی بشکه ها لببل زده شود تا مشخص گردد این محصول در ایران تولید می شود و قاچاق نمی باشد چون چنین چیزی برای یک خریدار اتفاق افتاد و بار او را بدلیل نداشتن لیبل و همچنین فاکتور گرفته بودند و مدتی طول کشید تا بتواند بار خود را آزاد کند و در این راه هزینه زیادی نیز متحمل شد.
خرید و فروش هر تن اسید نیتریک صنعتی شرایط خاص خود را دارد و نباید بدون اطلاع کافی محصول جابجا شود.