خرید و فروش هر تن اسید نیتریک صنعتی غلیظ

خرید و فروش هر تن اسید نیتریک صنعتی غلیظ باید طبق اصول انجام گیرد تا هر دو طرف معامله به سود برسند و کار خود را برای مدت زمان طولانی ادامه دهند.
در بازار داخلی ایران هر تن اسید نیتریک، اسید استیک، اسید سولفوریک و اسید کلریدریک را اگر بخواهید خرید و یا به فروش برسانید قابل انجام است ولی یک حدی دارد که باید به آن توجه کرد.
اسید نیتریک صنعتی غلیظ همانند سایر اسیدها که به آنان اشاره شد بسیار خورنده بوده و باید موقع مصرف آن به نکات ایمنی توجه کرد و از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایید تا خطری شما و سایر افراد دیگر را تهدید نکند
لازم به ذکر است حتما برگه MSDS اسید نیتریک خوانده و به دیگران آموزش داده شود تا بدانند هنگام وقوع و استفاده از آن چه کارهایی را انجام بدهند.