خرید و فروش فله اسید نیتریک صنعتی

فروش فله اسید نیتریک

اسید نیتریک صنعتی را نه تنها در بازار می توان به صورت فله یعنی تانکری به فروش رساند بلکه نوع بشکه شده آن نیز وجود دارد.
هر تانکر اسید نیتریک تقریبا حدود 20000 الی 23000 کیلوگرم گنجایش دارد و باید به آن مقدار دقت کرد.
هر بشکه اسید نیز 20 الی 220 لیتر حجم دارد که می توان مقادیر بالاتر را هم سفارش داد.

خرید اسید نیتریک صنعتی

اگر می خواهید اسید نیتریک صنعتی را خرید نمائید حتما با چند فروشنده درجه یک صحبت کنید.
صحبت شما با چند فروشنده باعث خواهد شد تا شما به کمترین قیمت دست پیدا کنید و بعد برای خرید اقدام نمائید.