خرید و فروش بشکه اسید نیتریک صنعتی

فروش بشکه اسید نیتریک:

خرید و فروش بشکه اسید نیتریک صنعتی یکی از کارهای مرسوم در بازار محصولات شیمیایی ایران می باشد که در حجم های بالایی انجام می گیرد.
مصرف کنندگان اسید نیتریک صنعتی که می خواهند این محصول پرکاربرد را به طور بسته بندی یعنی بشکه شده خرید کنند باید بدانند که چه حجمی را می خواهند چون حجم هر بشکه اسید نیتریک صنعتی برابر است با: 20، 220 و 1000 لیتری.
قیمت فروش بشکه های 20 با 220 و 1000 لیتری در بازار متفاوت می باشد چون باید پول هر بشکه را بطور جداگانه با فروشنده تسویه نمائید ولی قیمت خود اسید یکسان و ثابت است و هیچ تفاوتی نمی کند که شما کدام نوع بشکه را قصد دارید خریداری نمائید.