خرید ویژه اسید استیک غلیظ

اسید استیک غلیظ:

بعضی از مصرف کنندگان اسید استیک غلیظ فقط و فقط از یک فروشنده قیمت می گیرند و خرید خود را از جای دیگر انجام می دهند در انتخاب خرید کردن از هر فروشنده، مشتری آزاد است ولی نباید هر روز از یکی قیمت گرفت و هیچ خریدی از او نکنید.
خرید ویژه اسید استیک غلیظ در سراسر کشور با شرایط ویژه انجام می گیرد و شرکت های بازرگانی عامل فروش و توزیع این محصول بشمار می آیند و برای پخش و بارگیری محموله یک حداقل سفارش تعیین کرده اند.
مکان بارگیری مستقیم این محصول انبار شورآباد تهران بوده که در آنجا محصولات شیمیایی دیگری نگهداری و ذخیره می شود.