خرید هر لیتر اسید نیتریک کود خالص

قیمت خرید هر لیتر اسید نیتریک خالص برای تولید کود شیمیایی را می بایست در دانسیته آن ضرب کنید و آن را براساس کیلوگرم به مشتری اعلام کرد چون قانون بازار برهمین معیار می باشد.

اسید نیتریک خالص

اسید نیتریک صنعتی خالص به اسیدی گفته می شود که طبق نتایج آزمایشات بدست آمده دارای غلظت حداقل 52 و یا 62 درصد باشد.
علاوه بر درصد ترکیب، می بایست رنگ و بوی خاصی نداشته باشد و خواص فیزیکی و شیمیایی آن ثابت باشند.
طبق آمارهای منتشر شده بیشتر حجم مصرفی اسید نیتریک در جهت تولید انواع کودهای شیمیایی می باشد.
قیمت روز اسید نیتریک

اسید نیتریک کود

بعضی از افراد ندانسته می آیند و اسید نیتریک را بطور مستقیم وارد زمین کشاورزی خود می کنند تا گیاهان رشد خوبی کنند.
باید بدانید ممکن است این کار برای مقطعی جواب بدهد ولی اگر باران بارید اثر اسید از بین خواهد رفت.
در ضمن اگر این روش بیش از نیاز انجام شود و مهندسی نباشد به گیاهان و محیط زیست آسیب جدی وارد می شود.
بنابراین پیشنهاد می گردد اگر پول کافی دارید آن را ابتدا به کود تبدیل کرده و سپس مصرف نمائید تا راندمان افزایش یابد.
اگر پول کافی ندارید پیشنهاد می شود از کودهای اوره، پتاسیم نیترات و یا آمونیوم نیترات بهره مند شوید.
این کودها همان ترکیبات نیتروژن را دارا هستند و می توانند برای خاک زمین کشاورزی شما موثر واقع شوند.

خرید اسید نیتریک

اگر پتروشیمی ها را در یک سمت و شرکت های بازرگانی را در سمت دیگر قرار دهید بنظر شما خرید اسید نیتریک از کدام راحت تر است؟
شاید با خود بگوئید که شرکت های بازرگانی واسطه هستند بنابراین پول بیشتری از شما دریافت می کنند.
حرف شما کاملا درست هست ولی واقعیت قضیه این است که شرکت های بازرگانی در امر فروش و عرضه نسبت به پتروشیمی ها قوی تر کار می کنند و ارتباط گرفتن با آنان راحت تر است.
علاوه بر این شما هر مقدار و هر نوع بسته بندی که نیاز داشته باشید را می توانید به راحتی خرید و سفارش دهید.