خرید فوری اسید نیتریک کشاورزی

خرید فوری اسید نیتریک کشاورزی باکیفیت مرغوب و مطلوب را از فروشنده های معتبر ایران انجام دهید.
از اسید نیتریک صنعتی با غلظت کمتر یعنی رقیق شده خواهید توانست برای زمین کشاورزی بهره کافی را ببرید.
این اسید با وجود گروه های نیتروژن دار به عنوان یک غذای مقوی و کامل برای خاک شاخته شده است.
بازار محصولات شیمیایی ایران مرکز فروش و پخش اسید نیتریک صنعتی با خلوص بالا می باشد و آن را تضمین می دهد.
اسید نیتریک در قالب بشکه های 20 و 220 لیتری پلی اتیلنی آبی عرضه و توزیع می گردد.
کرایه راننده را موقعی که بار را تحویل گرفتید می توانید پرداخت نمائید و مطمئن شوید که همان محموله است.